هوش جلسه 3

  • نام دوره :هوش جلسه 3
  • طول دوره :120
  • شهریه :3000000
  • تاریخ شروع دوره : : 1400/08/04
  • تاریخ پایان دوره : 1400/08/04

جلسه سوم : حدس روند تغییر اشکال و جداول آنها | استاد آهن فروش

©Copyright 2019 All Rights Reserved
طراحی سایت توسط نونگار پردازش طراحی سایت
-->