هندسه جلسه 7

  • نام دوره :هندسه جلسه 7
  • طول دوره :90
  • شهریه :2147483647
  • تاریخ شروع دوره : : 1400/08/18
  • تاریخ پایان دوره : 1400/08/18

هندسه جلسه هفتم :  مثلث قائم الزاویه | استاد افشار

©Copyright 2019 All Rights Reserved
طراحی سایت توسط نونگار پردازش طراحی سایت
-->