هوش جلسه 7

  • نام دوره :هوش جلسه 7
  • طول دوره :90
  • شهریه :2147483647
  • تاریخ شروع دوره : : 1400/08/18
  • تاریخ پایان دوره : 1400/08/18

جلسه هفتم : منطق عددی (۱) | استاد آهن فروش

©Copyright 2019 All Rights Reserved
طراحی سایت توسط نونگار پردازش طراحی سایت
-->