هندسه جلسه 8

  • نام دوره :هندسه جلسه 8
  • طول دوره :90
  • شهریه :2147483647
  • تاریخ شروع دوره : : 1400/08/19
  • تاریخ پایان دوره : 1400/08/19

هندسه جلسه هشتم : مثلث قائم الزاویه | استاد افشار

©Copyright 2019 All Rights Reserved
طراحی سایت توسط نونگار پردازش طراحی سایت
-->