هوش جلسه 10

  • نام دوره :هوش جلسه 10
  • طول دوره :90
  • شهریه :150000
  • تاریخ شروع دوره : : 1400/08/27
  • تاریخ پایان دوره : 1400/08/27

جلسه دهم : منطق عددی (۲) | استاد آی نور آهن فروش

©Copyright 2019 All Rights Reserved
طراحی سایت توسط نونگار پردازش طراحی سایت
-->