ریاضی جلسه 16

  • نام دوره :ریاضی جلسه 16
  • طول دوره :90
  • شهریه :150000
  • تاریخ شروع دوره : : 1400/09/03
  • تاریخ پایان دوره : 1400/09/03

جلسه شانزدهم ریاضی :  اعداد رادیکالی 3  | استاد شیرین پاکرو

©Copyright 2019 All Rights Reserved
طراحی سایت توسط نونگار پردازش طراحی سایت
-->