ریاضی جلسه 18

  • نام دوره :ریاضی جلسه 18
  • طول دوره :90
  • شهریه :150000
  • تاریخ شروع دوره : : 1400/09/07
  • تاریخ پایان دوره : 1400/09/07

جلسه هجدم ریاضی : فاکتورگیری و اتحاد ها۱ | استاد شیرین پاکرو

©Copyright 2019 All Rights Reserved
طراحی سایت توسط نونگار پردازش طراحی سایت
-->