هوش جلسه 11

  • نام دوره :هوش جلسه 11
  • طول دوره :90
  • شهریه :150000
  • تاریخ شروع دوره : : 1400/09/09
  • تاریخ پایان دوره : 1400/09/09

جلسه یازدهم : عملگرا (۱) | استاد آی نور آهن فروش

©Copyright 2019 All Rights Reserved
طراحی سایت توسط نونگار پردازش طراحی سایت
-->