ریاضی جلسه 20

  • نام دوره :ریاضی جلسه 20
  • طول دوره :90
  • شهریه :150000
  • تاریخ شروع دوره : : 1400/09/10
  • تاریخ پایان دوره : 1400/09/10

جلسه بیستم ریاضی : فاکتورگیریی و اتحادها (۳)  | استاد شیرین پاکرو

©Copyright 2019 All Rights Reserved
طراحی سایت توسط نونگار پردازش طراحی سایت
-->