الهام امینی

 الهام امینی
 الهام امینی

مدرس زبان ترکی (تومر) :

دو تابعه ایران و ترکیه 

سابقه ی ۱۲ سال تحصیل

برگزاری ماک آزمون های بین المللی تومر و TYS

مشاور تحصیلی و اقامتی

استاد حق التحصیل در دانسگاه پزشکی همدان

سابقه پنج سال تدریس در موسسات یوس و مراکز زبان تهران و همدان

مسلط به زبان تورکی فارسی و انگلیسی و دارای مدرک تومر صد از دانشگاه آنکارا

 

مشاهده نمونه تدریس استاد الهام امینی

©Copyright 2019 All Rights Reserved